Zabezpečení objektů

Vzhledem ke stále se zvyšujícím se statistikám majetkové trestné činnosti  a vandalismu je dnes nezbytnou nutností  střežit svůj majetek a to jak firemní tak i soukromý. Účinným prostředkem k zabezpečení domů proti těmito živlům se stávají elektronické bezpečnostní systémy prodálkovou ostrahu. Dalším velmi účinným pomocníkem jsou kamerové systémy.

Bezpečnostní systém

V principu se vždy jedná o dálkovou elektronickou ostrahu. Tyto bezpečnostní systémy dělíme na kamerový systém neboEZS - elektronický zabezpečovací systém. V Děčíně zabezpečení domů a jiných objektůtěmito systémy poskytují bezpečnostní agentury, které podnikají v oblasti ochrany osob a majetku a které Vám na těchto stránkách představíme.

Realizace

U obou variant bezpečnostních systémů je nejprve nutné definovat rizikové sektory objektu, který je třeba zabezpečit. Se samotným výběrem bezpečnostního systému, zmíněné agentury vždy doporučují kontaktovat pracovníky dohledového centra, kteří Vám poradí, zda je vhodnější  zabezpečit  Váš objekt kamerovým systémem nebo raději systémem EZS, eventuelně kombinací obou variant. Tito specialisté Vám také podrobně vysvětlí otázky přenosu dat, legislativy atp.

Dohledové centrum obecně

Dohledové centrum je pracoviště kam přicházejí jednotlivé zprávy ze střežených objektů. Zde tyto zprávy zpracovávají pracovníci dohledového centra, takzvaní operátoři. Tito operátoři vyhodnocují obrazový materiál z kamerových sledovacích systémů. Při případných nežádoucích odchylkách ve střeženém objektu podnikají následné úkony k zabezpečení klientova majetku nebo k ochraně osob v tomto objektu.

PCO obecně

Nedílnou součástí zmiňovaného dohledového centra je také pult centrální ochrany. Zde jsou úkony operátorů k zabezpečení objektů a případnémuzajištění napadeného objektu téměř totožné jako u kamerových systémů. Rozdílem je, že se nejedná o obrazový materiál, ale o samostatné poplachové a kontrolní (stavové)zprávy z jednotlivých senzorů, rozmístněných ve střeženém objektu.

K zajištění střeženého objektu mají u obou z uvedených variant k dispozici operátoři dohledového centra takzvanou výjezdovou jednotku, která provádí samotný fyzický zásah k zajištění střeženého objektu.

Kamerový systém

  • vstupní zařízení
  • přenosová cesta
  • zařízení pro zpracování a vyhodnocení obrazové informace

Samotné vstupní zařízení, tedy kamera může být u starších systémů analogová nebo modernější digitální. Výhodou digitálních systémů je jejich adaptibilita na starší analogové. To lze uskutečnit za pomoci IP převodníků, které převedou analogový obraz do digitální podoby.

Zabezpečení objektů a následnýpřenos snímaného obrazu k dohledovému centru, eventuelně ke klientovi probíhá zpravidla v IP prostředí (internetu). Moderní kamerové systémy umožňují klientovi  sledovat dění ve svém objektu odkudkoliv na světě, za pomoci internetového prohlížeče nebo mobilního telefonu. Tuto funkci může využívat i několik kontaktních osob u konkrétního objektu současně.

Koncové zařízení, zde probíhá zpracování a vyhodnocení obrazové informace. Toto zařízení pro kamerový systém bývá většinou zařízení záznamové a umožňuje mimo jiné vytváření vizuálního záznamu v případě vloupání a podobných krizových situacích. Tyto záznamy jsou kdykoliv k dispozici klientovi a mohou později sloužit jako důkazní materiál pro PČR, soudy, pojišťovny atd.

Zabezpečení větších objektů

Pro zabezpečení větších, zejména firemních objektů mají uvedené bezpečnostní agentury ve své nabídce také služby fyzické ostrahy, které mohou být doplněny o napojení na PCO nebo kamerový systém.

Moderní  kamerové systémy

Dnešní digitální kamerové systémy umožňují mnoho technických vymožeností. Noční vidění kamer je již zcela běžnou záležitostí. Běžné je také spuštění poplachu a zároveň záznamu při jakémkoliv pohybu. Tento moderní bezpečnostní systém umožňuje funkce jako např. zoom, neboli přiblížení sledovaného bodu, vymaskování individuální zóny, tedy zamaskování obrazu v místě, které nechceme sledovat např. prostor bazénu, sousední objekty atp. Kamerový systém dokáže rozpoznat SPZ automobilu a učinit následné kroky k jeho vpuštění  do objektu, nebo naopak jeho případné nevpuštění a následné spuštění poplachu. Další výhodou je i přenos audio signálu od kamery směrem ke klientovi. Uživatel může tento audio-video obraz sledovat na svém mobilním telefonu a kdykoli nahlédnout do sledovaných prostor, nejenom při nežádoucím narušení, také při sledování neloajálnosti zaměstnanců, dodržování technologických postupů, prodejních a restauračních prostor, ale i při podezření na možnost poruchy výrobního zařízení, požáru nebo jiné živelné situace.

Kamerový systém a legislativa

Pracovníci dohledového centra upozorňují klienty také na oznamovací povinnost, která plyne z provozování kamerových systémů. Jedná se o zákon o ochraně osobnosti. Tento se týká zejména provozování kamerových systémů ve firmách a podobných objektech. Zkušení pracovníci dohledového centra Vám v případě potřeby ochotně tyto záležitosti vysvětlí.

Kamerové systémy a jejich využití

Častou otázkou klientů bývá: co můžu kamerovým dálkovým systémem sledovat, jak velké objekty atd.? Vzhledem k technickým možnostem moderních sledovacích systémů lze monitorovat jakkoliv velký prostor od chat, chalup a rodinných domů až po velké výrobní haly či obchodní areály veřejná prostranství atp. Díky dnešním možnostem v přenosu dat mohou být tyto sledované objekty kdekoliv v ČR, kde je možnost připojení k internetu.

Uvedené bezpečnostní agentury Vám připraví projekt dle Vašich požadavků a navrhnou nejlepší variantu  k zabezpečení  požadovaného objektu v souvislosti s následným prováděním zásahu či eventuelním doplněním o elektronické zabezpečovací zařízení případně fyzickou ostrahu.

D.I. SEVEN

Profesionální česká bezpečnostní agentura, která působí na tomto trhu služeb od roku 1995. Její pobočky naleznete po celé ČR, tedy i ve městě Děčín. Tato bezpečnostní agentura podniká v oblasti zabezpečení objektů a ochrany osob. K zabezpečení domů, komerčních a soukromých budov využívá nejmodernější bezpečnostní systémy. Pro zabezpečení objektů nabízí mimo jiné také služby fyzické ostrahy. Její další doménou jsou kamerové systémy

D.I. SEVEN Facility

Agentura  D.I. SEVEN FACILITY s.r.o. je dceřinou společností  bezpečnostní agentury  D.I.SEVEN. Mimo obor správa budov a nemovitostí zajišťuje také bezpečnostní služby a komplexní bezpečnostní servis. Tato agentura taktéž operuje po celém území České republiky a může Vám nabídnout profesionální bezpečnostní služby týkající  zabezpečení objektů, recepční služby, osobní ochrany a dálkové ostrahy objektů. Další  možností jak ochránit Váš majetek  jsou kamerové systémy a bezpečnostní systémy, detektivní služby, atd.Správa budov a nemovitostí obsahuje veškeré služby Facility management, Property management,  Energy management, ale také možnost odběru náhradního plnění.

SIPADAN

SIPADAN a.s. je další známá profesionální bezpečnostní agentura. Tato bezpečnostní služba působí na českém trhu již od roku 2002. V Děčíně Vám nabízí pro zabezpečení domů a komerčních objektů, fyzickou ostrahu, kamerové systémy, možnost napojení na PCO(pult centrální ochrany), recepční služby a veškerý sortiment služeb související s ochranou osob a majetku. Se všemi službami od této bezpečnostní agentury můžete odebírat také náhradní plnění.

D.I.SEVEN SERVICE

V Děčíně a okolí působí bezpečnostní agentura s celorepublikovou působností D.I.SEVEN SERVICE s.r.o.. Hlavním předmětem podnikání této české agentury je ochrana osob a majetku s možností odběru náhradního plnění. Cílem agentury D.I.SEVEN SERVICE s.r.o. je zajišťovat bezpečnostní služby ve špičkové kvalitě a s profesionálním přístupem. Jistotu kvalitního zabezpečení objektů přináší také kvalitní bezpečnostní systém nebo kamerový systém a jejich následné napojení na nejmodernější dohledové centrum v ČR.