Pult centrální ochrany – napojení na PCO v Děčíně

Bezpečnostní agentury v Děčíně a okolí, které působí v oblasti ochrany osob a majetku, zahrnují do nabídky svých služeb také dálkovou ostrahu objektů pomocí kamerových sledovacích systémů a dálkovou elektronickou ostrahu.

Dálková ostraha objektů

Pult centralizované ochrany je po boku kamerových systémů dnes stále žádanější způsob elektronické ostrahy objektů. Tento způsob nepřetržité ochrany majetku je využíván zejména k ostraze nemovitostí a firemních objektů v době, kdy se majitel či správce těchto objektů nachází mimo rádius dostupnosti. Nemá tak možnost osobně objekt zabezpečený EZS - elektronickým zabezpečovacím systémem kontrolovat. Navíc riziko osobního setkání s možným narušitelem objektu přebírá na sebe profesionální bezpečnostní agentura, která má s ostrahou objektů dlouholeté zkušenosti.

Pult centrální ochrany

Pult centrální ochrany je součástí moderního dohledového centra, kam mohou přicházet stavové a poplachové zprávy ze střežených objektů po celé republice. K tomu je třeba splnění podmínky dostupnosti zvolené cesty přenosu dat. Děčínské bezpečnostní agentury mají k dispozici nejmodernější pult centrální ochrany v ČR. Ten odpovídá nejmodernějším a nejpřísnějším požadavkům na ochranu dat klientů, vzhledem k uložení, archivaci a vzdáleného chráněného zpřístupnění dat přes internetové rozhraní.

Dohledové centrum

Zmíněný pult centrální ochrany je dle nejnovějších bezpečnostních norem vybaven zřízev ve vlastní budově dohledového centra. Toto pracoviště je první v ČR co do splnění podmínek umístění a konstrukčních požadavků na moderní PCO. K ochraně klientských dat jsou také přizpůsobeny veškeré pracovní postupy.

Napojení na PCO

Na dohledové centrum lze připojit téměř každý elektronický zabezpečovací systém, který je dnes na trhu. K napojení na PCO je nutné splnění dostupnosti telefonních linek, např. analogových telefonních tras (pevné telefonní linky), které mohou být jištěny pomocí sítě mobilních operátorů, nebo v kombinaci obou variant. Eventuelně je zde možnost využití pouze mobilních tras. Pro napojení na PCO doporučujeme kontaktovat pracovníky dohledového centra, kteří s Vámi projednají možnosti napojení na PCO u konkrétního objektu.

PCO v reálné situaci

Při napojení objektu na pult centralizované ochrany přicházejí operátorům dohledového centra digitální stavové zprávy ze střeženého objektu, které vysílají jednotlivá čidla a senzory. Tyto zprávy informují operátora o konkrétních  narušených zónách, případných poruchách spojení, o pozdním zakódování objektu atd. Jednotlivé senzory zaznamenávají otřesy, pohyb, kouř, tříštění skla, jsou používány i různé infra-závory atp.

Při narušení konkrétního objektu operátor PCO vysílá zásahovou výjezdovou jednotku. Ta provádí kontrolu pláště budovy, oplocení, vstupních dveří atd., eventuelně provádí kontrolu konkrétní narušené zóny (např. okno koupelny).

Ve většině případů se jedná o planý poplach (např. neuzavřené okno + průvan). Pokud jde o tzv.„ostrý" poplach (např. rozbité okno), zásahová jednotka provede zajištění konkrétního objektu, zabrání úniku pachatele a vyčká do příjezdu Policie ČR a kontaktních osob. Tato výjezdová jednotka je při kontrole narušeného objektu v neustálém spojení s operátoryPCO.

Využití PCO

Systémem EZS lze zabezpečit každý objekt co do jeho velikosti a členitosti. Pro zajištění malých objektů, zejména chat a rodinných domů, se využívá dálkové elektronické ostrahy. V praxi se nechá spojit služba PCO v kombinaci se službou fyzické ostrahy. Zmíněné varianty je možné doplnit také o zabezpečení kamerovými systémy. Tyto kombinované služby jsou vhodné k zabezpečení zejména větších průmyslových podniků atp.

Jak již bylo zmíněno, je pro zabezpečení konkrétního objektu vždy lepší kontaktovat zkušené profesionály dohledového centra, kteří s Vámi projednají individuální možnosti zabezpečení Vašeho objektu a doporučí Vám nejvhodnější variantu přenosu dat na pult centrální ochrany. KOntakty na jednotlivé bezpečnostní agentury naleznete níže.


Kontakt

Berní 2261/1 
400 01 Ústí nad Labem

tel.: (+420) 475 201 308
e-mail: usti@diseven.cz
web: www.diseven.cz

Napojení na pult centrální ochrany (PCO) - D. I. SEVEN, a.s. Děčín

Bezpečnostní agentura D. I. SEVEN, a.s. poskytuje bezpečnostní služby zabezpečení domu napojením na pult centrální ochrany již řadu let. Tato bezpečnostní služba je založena na přenosu signálů z elektrických systémů, které nepřetržitě monitorují sledované objekty. Díky nasbíraným zkušenostem je elektronická ostraha od této společnosti prováděna na vysoké profesionální úrovni.

Kontakt

Berní 2261/1 
Ústí nad Labem, 400 01

tel.: +420 475 208 286
e-mail: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

Napojení na pult centrální ochrany (PCO) - SIPADAN a.s. Děčín

Společnost SIPADAN a.s. Vám kromě náhradního plnění zajistí bezpečnostní službu ostrahu objektů na dálku, neboli napojení na PCO. Pult centralizované ochrany poskytuje klientům nepřetržitý dohled nad jejich majetkem za pomoci elektronických zabezpečovacích systémů. Každá tato služba je vykonávána s vysokým nasazením a profesionalitou.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: + 420 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

 

Napojení na pult centrální ochrany (PCO) - D.I.SEVEN SERVICE s.r.o. Děčín

Jednou z poskytovaných bezpečnostních služeb a zároveň jednou z možností zabezpečení objektů od společnosti D.I.SEVEN SERVICE, s.r.o. je napojení na pult centrální ochrany PCO. Tato služba zajistí kvalitní ochranu klienta i objektu. Dojde-li k narušení objektu, je vyhlášen poplach na dohledovém centru PCO a následně vyslána zásahová jednotka, která zajistí bezpečnost na narušeném objektu.

Kontakt

Berní 2261/1 
400 01 Ústí nad Labem

tel.: (+420) 475 201 308
e-mail: usti@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Napojení na pult centrální ochrany (PCO) - D. I. SEVEN FACILITY s.r.o. Děčín

Tato dceřiná společnost bezpečnostní agentury D. I. SEVEN, a.s. poskytuje služby typu zabezpečení domu a zabezpečení objektu připojením na pult centralizované ochrany v rámci komplexního balíčku facility managementu.