Náhradní plnění-zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Děčíně

Aktualizování 17.1.2023

Zaměstnáváte více jak 25 zaměstnanců? Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zaměstnávání invalidních důchodců Vám pomohou vyřešit níže uvedené bezpenostní a úklidové agentury v Děčíně, formou odběru služeb, takzvaného náhradního plnění. Zaměstnávání OZP ukládá zákon o zaměstnanosti. Odběrem služeb od těchto firem si zajistíte náhradní plnění nejen v roce 2023, současně tak pomůžete zajistit práce pro OZP a tím podáte pomocnou ruku k zařazení těchto spoluobčanů do běžného života.


Sjednejte si včas
 také náhradní plnění 2023.

Náhradní plnění

Zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci je povinen zaměstnávat osoby zdravotně postižené. Počet osob zdravotně postižených se odvíjí od celkového počtu zaměstnanců a to ve výši 4%.

V reálu to pak znamená, že při zaměstnávání 25 osob musí být zaměstnaná jedna osoba se ZPS, na 50 osob připadnou 2 osoby se ZPS, na 100 osob 4 osoby se ZPS atd. Mnohé firmy však nemohou z jakéhokoliv důvodu zaměstnávat osoby zdravotně postižené, a tak mají možnost náhradního plněnía odebírat výrobky nebo služby od firem, které zaměstnávají více jak 50% osob se ZP, popřípadě těmto firmám zadat zakázky.

Pokud firmy nesplní povinný podíl zaměstnávání OZP a ani neodeberou již zmiňované výrobky nebo služby, musí za každou osobu se ZP odvést od státní pokladny 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy.

V případě, že firmy neprovedou ani odvod do státní kasy, dopouští se přestupku a mohou být úřadem práce pokutovány až do výše 1 mil. korun.

Zaměstnávání osob se ZP (zdravotním postižením)

Mnoho firem má problém se zaměstnáváním osob se ZP. Firmy na těchto stránkách zaměstnávají bez problémů osoby se zdravotním postižením a invalidní důchodce. Proto se na ně můžete s důvěrou obrátit.

Tímto zmíněné agentury připsívají nejen k vyřešení náhradního plnění pro mnoho firem, ale především pomohou tělesně postiženým zařadit se do běžného pracovního a společenského života.

Zaměstnávání důchodců

Bezpečnostní a úklidové agentury ve městě Děčín poskytují zaměstnání i důchodcům starobním.

Výraz „starobní důchodce“ nezní moc dobře, ale osoby, které do této kategorie spadají, mnohdy svou vizáží, svým moderním myšlením, svými aktivitami a především svými pracovními zkušenostmi zastíní pracovníky v produktivním věku.

Jsou přínosem nejen pro zaměstnavatele, ale také pro českou ekonomiku.

Dlouholeté zkušenosti s náhradním plněním

Zaměstnavatelé, kteří osloví bezpečnostní a úklidové agentury na těchto stránkách, si odběrem služeb a výrobků mohou bezproblémově zajistit náhradní plnění i v roce 2022.


Kontakt

Berní 2261/1 
Ústí nad Labem, 400 01

tel.: +420 475 208 286
email: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

Náhradní plnění SIPADAN a.s. Děčín

Společnost SIPADAN a.s. má na trhu s bezpečnostními a úklidovými službami dlouholetou tradici. Zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání osob se zdravotním postižením tato společnost zajišťuje již od roku 2002. Svým zaměstnancům nabízí kvalitní pracovní zázemí a řadu pracovních výhod. SIPADAN, a.s. Vám zajistí nejen náhradní plnění v roce 2023, ale i bezpečnostní a úklidové služby prováděné s velkou profesionalitou a kvalitou.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: 284 860 001
e-mail: praha@disevem.cz
web: www.disevenservice.cz

 

Náhradní plnění D.I.SEVEN SERVICE s.r.o. Děčín

Společnost D.I.SEVEN SERVICE s.r.o. nabízí v Děčíně a i po celé ČR komplexní úklidové a bezpečnostní služby spojené s náhradním plněním. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a práce pro ZTP a ZPS. D.I.SEVEN SERVICE s.r.o. zajišťuje od roku 2004. Tato bezpečnostní a úklidová agentura dbá na vysokou kvalitu odvedených služeb a pro ZTP či ZPS nabízí nejen práci, ale i řadu odborných školení a přednášek.

Kontakt

Berní 2261/1 
Ústí nad Labem, 400 01

tel.: +420 475 201 308
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Náhradní plnění D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Děčín

Společnost D. I. SEVEN FACILITY s.r.o. zaměstnává z celkového počtu zaměstnanců více jak 50% osob se ZPS. Agentura nabízí komplexní služby úplného servisu a správy budov a nemovitostí. Odběrem služeb od této společnosti si můžete zajistit náhradní plnění a to nejen v roce 2022. U této společnosti je kladen přísný důraz na profesionalitu odvedené práce a vstřícný přístup ke klientovi.