Komplexní Facility management - správa nemovitostí a údržba budov v Děčíně

Facility management a jeho posláním je přebrat na sebe klientovu starost za kvalifikované a komplexní zabezpečení služeb, mezi něž patří např. správa nemovitostí, správa budov, údržba budov, údržba nemovitostí, fyzická ostraha těchto objektů, jejich monitoring a dálkové připojení na PCO, úklidové služby atd. Lze konstatovat, že výhodou pro klienta je, že prostřednictvím nabízeného Facility managementu spolupracuje pouze s jedním partnerem, který zajišťuje komplexní služby v oblasti správa budov a údržba nemovitostí, a díky tomu má klient více prostoru věnovat se činnosti, na kterou se specializuje. Cílem Facility managementu je sladit pracovní prostředí v objektu s potřebami jejich uživatelů a s pracovními procesy, které na jednotlivých objektech probíhají. Současně probíhá i snižování nákladů klienta a zvyšování kvality poskytovaných služeb.


Kontakt

Berní 2261/1 
400 01 Ústí nad Labem

tel.: (+420) 475 201 308
e-mail: usti@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

D.I.SEVEN FACILITY

Facility, Property a Energy Management od D.I.SEVEN FACILITY, s.r.o. Děčín

Property management je realizován v návaznosti na poskytované služby v oblasti Facility managementu. Postará se o zajištění a řešení všech administrativních, ekonomických, právních a obchodních procesů, které souvisejí s vlastnictvím nemovitosti klienta.

Property management zajišťuje:

  • Ekonomii při správě majetku
  • Zajištění chodu a údržby majetku
  • Právní služby
  • Poradenství a servis
  • Jednání s klienty (nájemci)
  • Udržování chodu nemovitosti
  • Finančně nejvýhodnější provozování objektu
  • Zajištění služeb dle přání a potřeb klienta

Energy management od D. I. SEVEN FACILITY s.r.o.

Komplexní Energy management představuje spojení snížení nákladů na energie, dodržení podmínek platné legislativy a důrazu na šetrnost k životnímu prostředí. Energy management zahrnuje činnost energetika a služby spojené s řízením spotřeby médií. Energy management představuje komplexní proces, zahrnující prvotní sběr dat a informací o spotřebě energií, jejich důkladnou analýzu, návrh úsporných opatření a kontrolu jejich fungování v praxi.