Náhradní plnění 2012 - Děčín a okolí

Pokud potřebujete vyřešit náhradní plnění pro rok 2012, kontaktujete níže uvedené bezpečnostní a úklidové firmy ve městě Děčín, které Vám tyto služby nabízí. Agentury poskytují zaměstnání osob se ZP (se zdravotním postižením), invalidních důchodců i důchodců v min. podílu 50% všech zaměstnanců, a tím splňují legální podmínky a garanci pro poskytování řádného náhradního plnění.

Náhradní plnění

Náhradní plnění znamená, že odběrem výrobků či služeb od firem oprávněných poskytovat náhradní plnění mohou zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci splnit svou zákonnou povinnost zaměstnávat osoby se zdravostním postižením, a to v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců.

Zákon nabízí tři alternativy plnění povinného podílu které je možné vzájemně kombinovat:

  • Zaměstnat osoby se ZTP
  • Odebrat výrobky nebo služby od firem, které zaměstnávají více jak 50% osob se ZTP (případně zadat zakázky těmto zaměstnavatelům)
  • Za každou osobu se ZPS odvést do státní pokladny finanční limit ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy

Změny v náhradním plnění 2012

Oproti předešlým rokům už nelze odebrané výrobky a služby fakturovat neomezeně, tedy bez finančního limitu. Od ledna 2012 je stanoven limit ve výši 36-ti násobku měsíční mzdy za každého zaměstnance se ZPS.

Jak bude vypadat náhradní plnění 2012 v praxi?

V praxi to znamená, že se budete muset zabývat řešením náhradního plnění zavčas, abyste předešli pozdějším komplikacím, kdy objem odběru služeb bude postupem roku užší a možností náhradního plnění a garantovaných poskytovatelů bude ubývat. Pokud náhradní plnění odložíte na poslední chvíli, bude Vám pravděpodobně hrozit spíše sankce "invalidní daně".

Čím dříve si tedy zajistíte odběr služeb v rámci náhradního plnění, tím lépe a méně starostí pro Vás.

Můžete zvolit např. jednu z níže uvedených bezpečnostních a úklidových agentur; ty mohou garantovat své legální podmínky pro poskytování náhradního plnění, tj. zaměstnávají více než 50% osob se ZPS.

Výhrou je zajistit náhradní plnění v celém rozsahu pouze u jednoho jediného dodavatele, neboť dokládání dokumentace je pak mnohem snazší.

Dokumentaci ke způsobu náhradního plnění za rok 2012 pak musíte předložit místně příslušnému úřadu práce do 15. 2. 2013.

Co se chystá?

V návaznosti na tuto změnu se nově připravuje zavedení kontrolního systému. Jedná se o tzv. centrální registr, který bude napojen přímo na ÚP a FÚ a bude sloužit pro vkládání dokladů v souvislosti s náhradním plněním. Více na: Náhradní plnění 2013

Zaměstnávání osob se ZPS

Zaměstnáváním osob se ZPS a invalidních důchodců je jedna z možností plnění zákonné povinnosti. Agenturám, které tuto možnost nabízejí, však nejde jen o dodržování zákona. Umožnit pracovat tělesně postiženým, podpořit je v jejich nelehké situaci a zajisti jim návrat do běžného života. To je prioritou bezpečnostních a úklidových agentur ve městě Děčín.

Další neméně důležitou prioritou těchto agentur je zaměstnávání důchodců. Díky svým pracovním i životním zkušenostem jsou velkým přínosem nejen pro zaměstnavatele, ale i pro českou ekonomiku.