Náhradní plnění 2016

Pravidla pro náhradní plnění 2016 jsou stejná od roku 2012, kdy došlo k poměrně razantním změnám. Vlivem těchto změn došlo k selekci společností, které mohou náhradní plnění nabízet. Bezpečnostní a úklidové agentury zaměstnávají OZP v nadpoloviční většině a tudíž mohou poskytovat náhradní plnění 2016 firmám v Děčíně a okolí. 

Povinný podíl OZP a způsoby plnění

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je ze zákona povinné pro všechny zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci. Povinný podíl pro zaměstnávání OZP činí 4 % z celkového počtu zaměstnanců. Zaměstnavatelé však mohou využít různé možnosti plnění:

 • přímo zaměstnat OZP
 • odebrat výrobky či služby
 • odvést příslušný finanční obnos do státního rozpočtu 
 • kombinovat výše uvedené

Přínosy pro Vás

Včasným zajištěním odběru služeb máte zajištěné náhradní plnění 2016 a rovněž získáte praktické a užitečné služby. Zároveň tímto způsobem splníte povinný podíl, ušetříte na odvodu státu nebo se vyhnete případné pokutě. A kromě toho všeho, ještě podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které je u nás stále doposud opomíjeno.

Účelné služby

Každá služba, která bude vykonána v rámci náhradního plnění 2016, splní účel a bude mít pozitivní přínos pro vaši firmu. Mohou to např. být:

 • úklidové služby
 • údržba zeleně
 • recepční služby
 • fyzická ostraha
 • napojení na PCO (pult centrální ochrany)
 • správa a údržba nemovitostí
 • pořadatelské služby a zabezpečení akcí